loading

2019.06.25 – Wtorek 12 tygodnia zwykłego

Uczestnicząc w Eucharystii, zazwyczaj mniejszą wagę przywiązujemy do słów psalmu responsoryjnego. Warto jednak zwrócić uwagę na ten element liturgii i bogactwo treści zawartych w tych starotestamentowych utworach. Dziś w liturgii otrzymujemy Psalm 15 – stanowiący swego rodzaju rachunek sumienia dla pielgrzymów stających u bram Świętego Miasta i przynoszący odpowiedź na pytanie: Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? (Ps 15, 1a). Uderzające jest to, że w całości opiera się on na drugiej części Dekalogu. Do tego nawiąże Jezus w swej nauce (por. Mt 19, 16-19). To właśnie czynna i konkretna miłość wobec bliźniego stanowi warunek niezbędny, by móc z czystym sercem wejść teraz na ucztę eucharystyczną (por. Mt 5, 23-24), a kiedyś na ucztę zbawionych w niebie (por. Mt 25, 31-46). Tylko tyle i aż tyle: Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje! (Ps 15, 5b).

jest