loading

2019.06.26 – Środa 12 tygodnia zwykłego

Bóg jest naszym największym dobroczyńcą! Warto sobie kolejny raz to uświadomić, zwłaszcza gdy w naszym życiu pojawiają się różne trudności, a kierowane ku niebu modlitwy zdają się pozostawać niewysłuchane. Nawet wówczas nie wolno nam tracić ufności pokładanej w Bogu! Otuchy dodają nam słowa: Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie (Ps 145, 15). Bóg widzi potrzeby swych dzieci i słyszy ich błagalne prośby. I zawsze odpowiada, ale we właściwym czasie oraz we właściwy sposób. Przekonał się o tym Abraham, który wbrew nadziei zawierzył nadziei (por. Rz 4, 18). Przekonamy się i my, jeśli tylko nie zwątpimy w to, że Pan jest mocą swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego Pomazańca (Ps 28, 8).