loading

2019.06.27 – Czwartek 12 tygodnia zwykłego

Każda liturgia eucharystyczna to szczególny moment, w którym chrześcijanin może doświadczyć, że Pan jest mocą dla swojego ludu! (por. antyfona na wejście) oraz nigdy nie odmawia opieki tym, których utwierdza w swojej miłości (por. kolekta). Eucharystia ma fundamentalne znaczenie w naszym życiu: to skała – pewny punkt oparcia – wśród codziennych trudów i przeciwności. Jezus Chrystus – „Boski Wędrowiec” – towarzyszy nam i zawsze nas podtrzymuje w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, gdy gromadzi nas na świętej wieczerzy i podobnie jak uczniom w Emaus wyjaśnia nam pisma i łamie dla nas chleb (por. V modlitwa eucharystyczna). Dlatego pozwalajmy Panu przemieniać nas w siebie i prośmy, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie! (por. modlitwa po Komunii).

jest