loading

2019.06.28 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Choć przez cały czerwiec szczególnie oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które jako cnót wszelkich bezdenna głębina jest wszelkiej chwały najgodniejsze, to w dzisiejszą uroczystość chcemy szczególnie wysławiać wielkie dary Jego miłości dla nas. Wszak to Serce umiłowanego Syna Bożego jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, a także hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają. Chcemy również wypełnić obowiązek godnego zadośćuczynienia i przebłagania za grzechy nasze. Wszak to Serce Jezusa zostało włócznią przebite oraz dla nieprawości naszych starte. Pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela zaczerpnijmy dla siebie z tego źródła zbawienia obfitych łask.