loading

2019.06.29 – ŚWIĘTYCH PIOTRA I PAWŁA, Msza w dzień

Oddając cześć Świętym Piotrowi i Pawłowi – dwom filarom Kościoła Świętego – dziękujemy Bogu za dziedzictwo przekazane nam przez posługę tych Apostołów: Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół, natomiast Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Choć tak wiele ich różniło, tym, co ich połączyło, była żarliwa miłość do Chrystusa i gorliwa troska o Kościół. Stąd też zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi (por. prefacja). Ich przykład zaangażowania uświadamia nam zarówno to, że w Kościele jest miejsce dla każdego z bogactwem jego osobowości, jak i to, że każdy obdarowany indywidualnie przez Boga charyzmatami ma do wypełnienia ważne zadanie dla dobra wspólnoty, którą współtworzy.