loading

2019.07.02 – Wtorek 13 tygodnia zwykłego

Każdy rozpoczynający się dzień jest dla nas okazją do rozpoznania Bożego działania w świecie. To On sprawia, że słońce wschodzi zarówno nad dobrymi, jak i złymi, dając tym ostatnim szansę i możliwość nawrócenia. Dzisiejsze czytania mszalne zapraszają do podziwiania Bożej troski w naszym życiu. Przykład pobożnego Lota zamieszkującego przeznaczoną do zniszczenia Sodomę oraz wydarzenia na Jeziorze Galilejskim i uciszenie burzy zachęcają nas, byśmy jako dzieci światłości trwali zawsze przy Ojcu. On czuwa nad nami, szczególnie w chwilach, gdy zagrażają nam niebezpieczeństwa.