loading

2019.07.04 – Czwartek 13 tygodnia zwykłego

W bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie, tuż przy Kalwarii, miejscu ukrzyżowania Jezusa znajduje się mozaika przedstawiająca ofiarę Izaaka. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na dziwne połączenie. Starotestamentalny opis ofiary Izaaka jest jednak proroctwem ofiary Jezusa. Bóg rzeczywiście upatrzył sobie ofiarę na całopalenie. Ofiarą nie jest jednak Izaak, ale Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Już święty Paweł pisał, że Bóg nie oszczędził własnego Syna, ale wydał go za nas wszystkich. Jedyną ofiarą, jaka podoba się Ojcu, jest Jezus, wielki dar Ojca dla ludzi. Prośmy o łaskę zrozumienia prawdziwego sensu ofiary w naszym życiu. Kiedy Bóg wzywa nas do poświęceń, często wydaje się nam, że droga nie ma końca. Wtedy właśnie jest moment największego zaufania i powtórzenia za Abrahamem: Bóg upatrzy sobie.