loading

2019.07.06 – BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ

„Święci są witrażami, przez które wpada do kościoła światło”. W taki oto sposób małe dziecko odpowiedziało na pytanie księdza, kim są święci. Ta prosta, ale jakże głęboka i dająca do myślenia odpowiedź, jest najlepszym przykładem pracy świętych dla dobra innych ludzi. Święci całe swoje życie, nie szczędząc sił i czasu, poświęcili dla dobra bliźniego, pomagając im zarówno fizycznie, jak i szerząc wśród nich słowo Boże. Jednym z dobitnych przykładów poświęcenia w propagowaniu wiary jest patronka dzisiejszego dnia Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, która całe życie spędziła na pracy na rzecz misji i misjonarzy, wydając i rozpowszechniając „Echo Afryki”. Niech przykład bł. Marii Teresy zachęci nas do głoszenie Dobrej Nowiny tam, gdzie posyła nas Pan.