loading

2019.07.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Chrystus posłał swych uczniów, by byli jego ambasadorami i przygotowali drogę na jego przyjście. Tego samego dokonuje także dzisiaj. Posługuje się nami, by dotrzeć do tych wszystkich, którzy go jeszcze nie znają bądź też zapomnieli o Nim lub się od Niego oddalili. Pamiętajmy jednak o tym, że to nie my czynimy samych siebie uczniami Jezusa. To On sam nas posyła, udziela nam swojej łaski, byśmy mogli głosić całemu światu Dobrą Nowinę. Misja, jaką pełnimy tak naprawdę, nie jest naszą osobistą misją, ale misją Jezusa. My jesteśmy jedynie posłani w Jego imieniu. Nasze świadectwo ma doprowadzić innych do Boga. Tak jak podróż rozpoczyna się pierwszym krokiem, tak samo misja głoszenia Chrystusa rozpoczyna się odważnym wyznaniem wiary w Jezusa.