loading

2019.07.11 – ŚW. BENEDYKTA

Niektórzy twierdzą, że ewangelizacja to zadanie przede wszystkim dla kapłanów i osób duchownych lub dla świętych, jak Benedykt, którego święto dziś obchodzimy. Ewangelia nie jest jednak wyłącznie księgą historyczną, która opowiada o wydarzeniach z życia Jezusa, apostołów i rodzącego się Kościoła. Jezus, apostołowie, święci i misjonarze apelują dziś także i do mnie. Spójrzmy na Piotra towarzyszącego Jezusowi i innym uczniom, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim. Przyjrzyjmy się Benedyktowi, który, będąc młodym studentem, wyrzekł się wspaniałego życia w Rzymie, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie! Dobra Nowina pociąga wszystkich, choć każdego na swój sposób. Niech Pan sprawi, byśmy z radosnym sercem biegli drogą Jego przykazań.