loading

2019.07.12 – ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

W chwili, gdy Ewa uległa pokusie, oddaliła całą ludzkość od Boga, Pana i Stwórcy, i przekazała ją Jego wrogowi i przeciwnikowi. Bóg jest Panem miłości, pokoju, braterstwa, akceptacji, współczucia, przebaczenia, prawdy i światła. Jego wróg, Szatan, jest natomiast księciem nienawiści, wojny, podziału, separacji, braku przebaczenia, fałszu i ciemności. Kiedy Bóg przychodzi, aby zbliżyć człowieka do człowieka, czyniąc ich braćmi i siostrami, książę tego świata przybywa, aby nakłonić ludzi, by stali się wrogami i zabójcami. Bóg jest Panem prawdziwego człowieczeństwa. Szatan jest księciem wszelkiej nieludzkości. Patron dzisiejszego dnia św. Brunon przybył na ziemie polskie, by opowiedzieć o Bożym planie zbawienia ludzkości. Niestety, książę tego świata doprowadził do męczeńskiej śmierci metropolity pogańskich Słowian. Ostateczne zwycięstwo należy jednak do Boga, który upomniał się o swego wiernego misjonarza.

jest