loading

2019.07.14 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie to towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i najprawdopodobniej będzie rozbrzmiewać do końca świata. Każdy z nas pragnie szczęścia, a co najważniejsze, pragnie szczęścia wiecznego. Święty Augustyn pisał, że „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Pragnienie przebywania z Bogiem może niekiedy doprowadzić człowieka do ślepego przestrzegania przykazań. Boleśnie przekonał się o tym naród wybrany. Miłość niewidzialnego, choć wszechobecnego, Boga rozpoczyna się od miłości bliźniego. Każdy z naszych braci i każda z sióstr zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Czyż można z nienawiścią spoglądać na obraz Boży?

jest