loading

2019.07.15 – ŚWIĘTEGO BONAWENTURY

Buona ventura − dobra przygoda, tak oto można przetłumaczyć imię dzisiejszego patrona, ministra (przełożonego) generalnego franciszkanów i kardynała. Liturgiczne wspomnienia świętych pasterzy, jakie obchodzimy w ciągu roku liturgicznego, uświadamiają nam, że Bóg nigdy nie przestaje troszczyć się o swój lud pielgrzymujący na ziemi. Stawia na naszej drodze świętych pasterzy, by prowadzili powierzony im lud do radości wiecznych. Pasterze ci są jednak wyłącznie narzędziami w rękach Boga. Ofiarują nam pokarm duchowy niezbędny do wzrostu duchowego i dalszej wędrówki. Prośmy dziś Pana o dobrych i świętych pasterzy Kościoła. Niech prowadzą powierzony im lud zgodnie z Jego wolą.