loading

2019.07.18 – Czwartek 15 tygodnia zwykłego

Czytania mszalne podkreślają prawdziwe oblicze Boga, który jest nieskończenie dobry i zawsze wychodzi naprzeciw człowiekowi. On pozostaje wierny swoim obietnicom nawet wtedy, gdy człowiek obdarzony wolną wolą odwraca się od Niego, by iść swoją własną drogą. Posłanie Mojżesza do uciemiężonego ludu w Egipcie jest zapowiedzią ostatecznej misji Jezusa Chrystusa. Bóg w osobie Jezusa dał nam doskonałego pośrednika, który jest ostatecznym dowodem miłości Boga do swojego ludu. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).