loading

2019.07.19 – Piątek 15 tygodnia zwykłego

Życie chrześcijańskie nie polega na skrupulatnym zachowywaniu przepisów prawa, lecz na zjednoczeniu z Chrystusem. Kulminacją tego zjednoczenia jest uczestnictwo w uczcie eucharystycznej przygotowanej przez Boga. Każdy, kto przyjmie to zaproszenie, będzie miał życie wieczne. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do fizycznej obecności, ale także ofiarować siebie samych tak, jak uczynił to Jezus. Naszym wkładem może być nasz czas, nasze zdolności i umiejętności ofiarowane na potrzeby wspólnoty. Każdy z nas jest bowiem powołany do budowania mistycznego Ciała Chrystusa.