loading

2019.07.20 – Sobota 15 tygodnia zwykłego

Stworzony świat jest obrazem niewidzialnego Boga. Spoglądając na świat, obserwując jego piękno i złożoność, można dojść do przekonania o istnieniu Boga, który jest początkiem wszystkich rzeczy. Pomimo tego Bóg nadal pozostaje niewidzialny dla tych, którzy zamykają się na Jego działanie i nie chcą poznać Jego Oblicza. Obecność Boga jest jednak realna i rzeczywista. Cała historia zbawienia świadczy o Bożej obecności w świecie. To On powołuje wszystko do istnienia i roztacza swoją ojcowską rękę nad całym stworzeniem. Prośmy, aby wszyscy ci, którzy oddalili się od Boga, mogli dostrzec światło Jego prawdy.

jest