loading

2019.07.21 – 16 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli uczy nas, że Bóg często nawiedza swój Lud Wybrany. Jego obecność jest zaszczytem i błogosławieństwem. W czasach patriarchów udał się do Abrahama i obiecał syna podeszłej już w latach Sarze. Podobnie Jezus wywyższył dwie niezamężne kobiety, Marię i Martę. Boża obecność w życiu wiernych nie jest jednak czymś, co należy do przeszłości. Bóg w Trójcy Jedyny także i dzisiaj do nas przychodzi. Zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Cieszmy się z tego wielkiego zaszczytu, słuchajmy Go uważnie i przyjmijmy z radością pokarm, jaki dla nas przygotował. Przede wszystkim jednak weźmy sobie do serca to, co nam mówi, kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56).