loading

2019.07.22 – ŚW. MARII MAGDALENY

Maria Magdalena jest jedną z tych kobiet, które podążały za Jezusem od Galilei aż pod krzyż na Kalwarii. Nie tylko szła za Nim i słuchała Jego nauki, lecz także dostąpiła łaski bycia jednym z pierwszych świadków Zmartwychwstania Pańskiego. Co więcej, od zmartwychwstałego Jezusa otrzymała polecenie powiadomienia apostołów o tym wielkim wydarzeniu. Będąc naocznym świadkiem, stała się ważnym ogniwem przekazującym prawdę o radości wielkanocnego poranka. Zmartwychwstały Jezus wezwał Marię po imieniu. Jedno słowo wystarczyło, by rozpoznała swego Mistrza. Prośmy Pana, by nasza relacja z Nim była silna i trwała. Byśmy słysząc Jego głos, wzywający nas po imieniu, nie obawiali się podjąć zadań, do których nas powołuje.

jest