loading

2019.07.23 – ŚW. BRYGIDY

Każdy człowiek ma swoje powołanie. Jedynym, który powołuje i obdarza powołanych swymi darami, jest Bóg. Nie każde powołanie jest takie samo. Jednych powołuje do kapłaństwa i życia zakonnego, a innych do małżeństwa. Każdemu z powołanych udziela swojej łaski, by mogli wiernie wypełniać obowiązki stanu, do jakiego zostali wezwani. Patronka dzisiejszego dnia, Święta Brygida potrafiła w swoim życiu połączyć dwa powołania. Jako żona i matka pobożnie wychowała swoje dzieci, a po śmierci męża założyła zakon i poświęciła się modlitwie. Niech Pan pozwoli każdemu z nas rozpoznać powołanie, do którego realizacji nas wzywa.