loading

2019.07.24 – ŚW. KINGI

Boska logika tak bardzo różni się od naszej czystej kalkulacji zysków i strat. Bóg hojnie sieje ziarno swego słowa w naszych sercach. Nie zważa przy tym na przeszkody, jakie może napotkać. To od nas zależy, czy ziarno to przyniesie plon. Jaki ów plon będzie i czy w ogóle pozwolimy, by zasiane ziarno zapuściło korzenie. Codzienna lektura Pisma Świętego czy też uczestnictwo w Eucharystii, a więc osobisty kontakt z Bogiem sprawiają, że słowa Jezus wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy, nazwałem was przyjaciółmi, stają się rzeczywistością. Pozwólmy, by ta nasza przyjaźń z Jezusem przynosiła obfite plony tak jak w życiu patronki dzisiejszego dnia św. Kingi.