loading

2019.07.25 – ŚW. JAKUBA

Patron dzisiejszego dnia, św. Jakub, wraz ze swym bratem, św. Janem, oraz św. Piotrem, był świadkiem trzech szczególnych wydarzeń w życiu Jezusa. Towarzyszył Jezusowi przy uzdrowieniu córki Jaira, dostąpił szczególnej łaski ujrzenia przemienionego Jezusa, a także trwogi Jego Męki w Getsemani. To swoiste wybranie świadczy o bliskiej relacji z Mistrzem i gotowości pójścia za Jezusem dokądkolwiek. Święty Jakub świadczył o Jezusie całym swoim życiem i był pierwszym apostołem, który poniósł śmierć męczeńską za wiarę. Obyśmy i my trwali przy Jezusie tak jak św. Jakub i byli gotowi świadczyć o tym całym naszym życiem.