loading

2019.07.26 – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

Każdy z nas jest powołany przez Boga i obdarzony darami do wykonywania powierzonej mu misji. Nie każde powołanie jest takie samo, ale każde z nich służy dobru wspólnemu. Niewiele wiemy o patronach dzisiejszego dnia, świętych Joachimie i Annie, rodzicach Maryi. Wiadomości, jakie posiadamy, pochodzą z pism apokryficznych, a co za tym idzie, trudno w nich oddzielić to, co jest autentyczne od tego, co obrosło legendą. Niemniej jednak Kościół od zawsze oddawał im cześć, wspominając ich szczególną rolę w historii zbawienia. Prośmy dziś Pana, byśmy i my nie obawiali się odpowiedzieć na Boże powołanie i pójść tam, gdzie nas wzywa.

jest