loading

2019.07.27 – Sobota 16 tygodnia zwykłego

Po grzechu pierworodnym Bóg nie oddalił się od człowieka, lecz nieustannie szukał z nim kontaktu i posyłał do niego proroków, by wskazywali właściwą drogę postępowania. Autor Listu do Hebrajczyków w piękny sposób komentuje te nieustanne próby podejmowane przez Boga: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1, 1). Doskonała ofiara Jednorodzonego Syna zastępuje niezliczone ofiary Starego Przymierza. Gromadząc się na Eucharystii, podziękujmy Panu za Jego miłość wobec nas, której najlepszym przejawem jest Jego stała o nas troska.