loading

2019.07.28 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Dzisiejsza liturgia słowa uczy nas, co tak naprawdę oznacza modlitwa, jaki jest jej cel i jak powinniśmy się modlić. Relacja o wstawiennictwie patriarchy Abrahama na rzecz zdeprawowanych miast Sodomy i Gomory ukazuje, że Boża kara nie jest konsekwencją nieodwołalnego przeznaczenia. Wstawiennictwo ludzi, którzy znają miłość Boga, jest w stanie obudzić Boże miłosierdzie. Prośmy Pana, by nasza modlitwa była autentyczną rozmową z Bogiem, a nie tylko formułą wyuczoną w przeszłości, która w znikomym stopniu odnosi się do naszego tu i teraz.

jest