loading

2019.07.30 – Wtorek 17 tygodnia zwykłego

Bóg powołał człowieka do świętości i obdarzył go wolną wolą. Człowiek jednak oddalił się od Bożego planu i wybrał inną drogę, którą zamierzał kroczyć, drogę grzechu i zguby. Na szczęście nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym, nieskorym do gniewu i bardzo cierpliwym. Bez Niego nic nie może być święte, dlatego pochyla się nad naszą ludzką nędzą i podnosi nas z grzechu, wskazując na nowo drogę, którą należy podążać aż do pełnego z Nim zjednoczenia. Akt żalu, zarówno ten podczas Eucharystii, jak i żal wzbudzony przy rachunku sumienia na końcu dnia, przypomina nam o naszej grzeszności i stawia nas przed obliczem miłosiernego Boga Ojca w niebie.

jest