loading

2019.08.01 – ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO

Kościół w każdym czasie potrzebuje apostołów, którzy całe swe życie poświęcają Chrystusowi, a zarazem swą nauką ukazują najwyższą wartość Ewangelii. Takim apostołem w XVIII wieku był św. Alfons Maria Liguori. Porzucił karierę adwokacką i przyjął święcenia kapłańskie, aby swymi zdolnościami służyć ludziom w konfesjonale i na ambonie. Gdy zgromadził wokół siebie wielu współpracowników, założył zgromadzenie redemptorystów, którego głównym celem stało się głoszenie misji ludowych. Jest też autorem ponad stu dzieł ascetycznych, apologetycznych i dogmatycznych. Dzięki swej mądrości i niezwykłej gorliwości apostolskiej jest przykładem prawdziwego ucznia królestwa niebieskiego, którego chwali w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus i który również dla nas może być przykładem życia chrześcijańskiego.