loading

2019.08.02 – Piątek 17 tygodnia zwykłego

Często się zdarza, że chcemy, by Bóg postępował według naszych myśli, pragnień i planów. Modlimy się i oczekujemy, że On natychmiast udzieli nam dokładnie tego, o co Go prosimy. Wtedy się okazuje, że co prawda wierzymy w Boga, ale nie wierzymy Bogu. Tymczasem powinniśmy stale ufać, że tylko pod Jego przewodnictwem i na drodze, którą On nam wskazuje, możemy osiągnąć dobro największe, którym jest szczęście wieczne, oraz wszystko to, co w tym życiu nas do niego prowadzi. Dlatego zawierzajmy Bogu całe nasze życie i dziękujmy za wszelkie dobro, jakie każdego dnia od Niego otrzymujemy.