loading

2019.08.04 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Codzienna praca i konieczność utrzymania własnej rodziny często przeobraża się w życiu ludzi w pracoholizm oraz w pogoń za pieniądzem i dostatnim życiem. Pochłonięty sprawami materialnymi człowiek łatwo zapomina o Bogu i usprawiedliwia siebie, że nie ma już czasu na modlitwę. Między innymi z tego powodu Bóg postanowił, że jeden dzień ma być poświęcony przede wszystkim Jemu. W ten właśnie dzień odrywamy się od naszych codziennych zajęć i gromadzimy na Eucharystii, aby umocnić naszą wiarę, przyjąć duchowy pokarm Ciała i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz uświadomić sobie, że bez Niego wszystko jest marnością.