loading

2019.08.05 – Poniedziałek 18 tygodnia zwykłego

Przez wieki Bóg różnymi sposobami objawiał, że z miłością troszczy się o tych, którzy Mu ufają i są posłuszni Jego słowu. Jednym z przykładów tej opieki było karmienie narodu wybranego manną i prowadzenie go przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Podobnie Jezus rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby dla kilku tysięcy osób, które wsłuchane w Jego naukę zapomniały nawet o jedzeniu. Również teraz w każdej Eucharystii dokonuje się cud przemiany chleba w Ciało i wina w Krew, które Jezus Chrystus daje nam jako duchowy pokarm i napój. Pragniemy spożywać go jak najczęściej, ponieważ właśnie on dodaje nam siły na naszej niekiedy bardzo trudnej i krętej drodze do królestwa Bożego.