loading

2019.08.06 – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Ludzie słuchający nauczania Jezusa i oglądający dokonywane przez Niego cuda wielokrotnie zadawali sobie pytania: „Kim On jest?”. Podobne pytanie niejednokrotnie ciśnie się również na nasze usta: „Kim jest Jezus, że muszę być posłuszny Jego Ewangelii?”. Abyśmy mogli się przekonać, kim On jest w swej istocie, towarzyszymy dziś duchowo trzem apostołom, aby wraz z nimi zobaczyć przed sobą Jezusa przemienionego i usłyszeć rozlegający się z nieba głos Boga: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Dzięki temu możemy już być pewni, że Jezus jest Synem Bożym, który został posłany na świat, aby przynieść nam zbawienie.