loading

2019.08.08 – ŚW. DOMINIKA

Kiedy w Europie szerzyła się herezja albigensów odrzucających sakramenty i nauczanie Kościoła, Bóg powołał św. Dominika do założenia nowego zgromadzenia zakonnego, znanego pod nazwą dominikanów. Aby przeciwstawić się błędom heretyków, Dominik wraz ze swymi naśladowcami postanowił głosić czystą Ewangelię, prowadząc przy tym życie wędrownego kaznodziei, w wyrzeczeniu i ubóstwie. W ten sposób stał się podobny do Piotra, który pod natchnieniem Bożym wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Jest on też wzorem i patronem wszystkich, którzy starają się być wiernymi głosicielami objawionej prawdy i żyją zgodnie ze wskazaniami nauki Jezusa.