loading

2019.08.10 – ŚW. WAWRZYŃCA

W III wieku jednym z najtrudniejszych okresów w życiu Kościoła było panowanie cesarzy Decjusza i Waleriana, którzy usiłowali okrutnymi prześladowaniami zniszczyć wiarę chrześcijańską. W tym okresie zginął też św. Wawrzyniec, diakon Kościoła rzymskiego. Legenda głosi, że przewidując swoją śmierć, rozdał ubogim zarządzaną przez niego majętność, a następnie został umęczony na rozpalonej kracie. Dla wszystkich nas jest on wzorem niezłomnego świadka Chrystusa oraz mężnego sługi Kościoła, który jest gotów znieść nawet największe cierpienia, a na koniec oddać swoje życie, aby zachować wiarę oraz bronić dobra innych chrześcijan.