loading

2019.08.12 – Poniedziałek 19 tygodnia zwykłego

Podczas każdej Mszy św. zwracamy się do Boga jako do Ojca, wiemy bowiem, że to On dał nam życie oraz swą mocą nieustannie je podtrzymuje i rozwija. Okazując Mu zatem wdzięczność za dar życia oraz za wszelkie łaski otrzymywane każdego dnia, mamy Go miłować całym sercem i służyć, zachowując Jego przykazania. Jego prawa i nakazy, przekazane za pośrednictwem Mojżesza, a potem potwierdzone i udoskonalone przez Jezusa Chrystusa, chronią nas przed zejściem na błędne drogi i wyjaśniają, jak możemy otrzymać obiecane nam niebieskie dziedzictwo, które swą Męką i Śmiercią wysłużył nam Jezus Chrystus, Syn Boży.

jest