loading

2019.08.13 – Wtorek 19 tygodnia zwykłego

Gdy zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, Bóg udzielił nam nadprzyrodzonego życia, uznał nas za swe przybrane dzieci i z ojcowską miłością troszczy się o nasze zbawienie. Od tej chwili też w całym swym życiu duchowym zależymy od Boga. Bez Jego mocy i światła nie jesteśmy w stanie przeżyć dobrze żadnego dnia, a tym bardziej nie osiągniemy życia wiecznego. Każda Msza św. pomaga nam przybliżyć się do naszego Ojca niebieskiego. Ona też pozwala pożywić się Ciałem Chrystusa, duchowym pokarmem, które podtrzymuje w nas życie nadprzyrodzone, dlatego pragniemy jak najczęściej korzystać z tego Boskiego daru.

jest