loading

2019.08.17 – ŚW. JACKA

Naród polski zawdzięcza swą wiarę wielu gorliwym misjonarzom, którzy wśród ludów pogańskich, zamieszkujących niegdyś obecne tereny Polski, gorliwie i ofiarnie głosili słowo Boże. Jednym z nich w XIII wieku był św. Jacek, dzięki któremu został przeszczepiony do Polski zakon dominikanów. Działał w Krakowie, Kijowie, Gdańsku i w Prusach. Można więc o nim powiedzieć – jak też modlimy się w dzisiejszej kolekcie – że przez wytrwałe głoszenie Ewangelii odnowił i umocnił w wierze wiele narodów. Jego gorliwość i wytrwałość apostolska może też być przykładem dla wielu dzisiejszych misjonarzy, którzy udają się do ludów nieznających Chrystusa i głoszą im Ewangelię o zbawieniu.