loading

2019.08.19 – Poniedziałek 20 tygodnia zwykłego

Bóg stawia swym wybranym różne wymagania. Od Izraelitów, którzy otrzymali od Niego dar Ziemi Obiecanej, domagał się posłuszeństwa Jego nakazom i oddawania Mu czci jako jedynemu Bogu. Od bogatego młodzieńca, pragnącego czynić coś więcej, by otrzymać życie wieczne, Jezus zażądał, by sprzedał wszystko, co posiada, i rozdał ubogim. Podobnie jak ów młodzieniec również my przychodzimy dziś do naszego Boskiego Mistrza i pytamy, co mamy czynić, aby przeżyć swoje życie dobrze i owocnie. Jednocześnie prosimy Go, by wraz z pokarmem eucharystycznym udzielił nam sił potrzebnych do właściwego wypełnienia Jego woli.