loading

2019.08.20 – ŚW. BERNARDA

Jezus wielokrotnie przestrzegał swych uczniów przed dobrami materialnymi, pouczał, że mogą całkowicie zaślepić człowieka i utrudnić wejście do królestwa Bożego. Dlatego wzywał ich, by całą swą uwagę skupili na Jego Ewangelii, w której są zawarte słowa dające życie wieczne. Nauką tą dogłębnie przejął się św. Bernard, opat cysterski z Clairvaux, żyjący w pierwszej połowie XII wieku. Miał on słabe zdrowie, ale odznaczał się wielkim hartem ducha. Zasłynął jako wielki kaznodzieja, głoszący płomienne mowy o historii Wcielonego Słowa oraz Matce Najświętszej. Jego kazania do dzisiaj mogą służyć jako wzór gorliwości i zapału, z którymi chrześcijanie powinni bronić swojej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

jest