loading

2019.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

Dzięki mocy i światłu Ducha Świętego nauka Dwunastu Apostołów stała się fundamentem wiary, moralności i nauczania całego Kościoła katolickiego, który jest na tej podstawie – jak mówimy w uroczystym wyznaniu wiary – Kościołem świętym i apostolskim. Wysłani przez Jezusa szli oni aż po krańce ziemi i wobec wszystkich narodów świadczyli o tym, że Jezus jest oczekiwanym od wieków Mesjaszem i Zbawicielem. Jednym z nich był św. Bartłomiej, który – według wspomnień chrześcijan z pierwszych wieków – działał najpierw w Armenii, a potem na terenie Indii, gdzie na rozkaz władcy poniósł okrutną śmierć męczeńską.