loading

2019.08.25 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA, rok C

Jezus Chrystus zbawił wszystkich z miłości do świata i pragnie wlać w nasze serca tę miłość, aby usunąć z nich wszelkie odruchy nienawiści i wrogości. Tylko miłość, która usuwa wszelkie podziały, czyni nas dziećmi Bożymi oraz braćmi i siostrami innych ludzi. Uczymy się jej przez całe życie, gdyż bez niej nie staniemy się ludźmi prawymi i szlachetnymi, a tym samym nie będziemy mogli wejść do grona zbawionych. Dlatego w dzisiejszej kolekcie prosimy Boga, by On sam nas nauczył miłować tych, których On umiłował, jak też oderwać swe myśli i serca od spraw czysto ziemskich, a dążyć do tego, co daje prawdziwe szczęście.