loading

2019.08.28 – ŚW. AUGUSTYNA

„Stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Jest to jedno z najsłynniejszych zdań św. Augustyna, którego wspominamy w dzisiejszej liturgii. Ten zdolny i wykształcony retor, syn św. Moniki, przez długie lata poszukiwał prawdy i sensu swego życia w różnych nurtach filozoficznych i religijnych. Gdy wreszcie odkrył go w Piśmie Świętym, przyjął chrzest i resztę swego życia poświęcił surowej ascezie, modlitwie, pracy umysłowej i duszpasterskiej. Znany jest jako biskup Hippony, autor reguły zakonnej, a zwłaszcza jako autor wielu dzieł filozoficznych, teologicznych i egzegetycznych. Przewija się w nich wszystkich główna myśl, która stanowi dla nas ważną prawdę religijną, że tylko Bóg jest źródłem mądrości i dawcą miłości wiecznej.