loading

2019.08.29 – MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA

Jan Chrzciciel jest prorokiem, który otrzymał ważne i niepowtarzalne zadanie przygotowania ludzi na przyjście Mesjasza i udzielenia Mu chrztu w wodach Jordanu. Swym surowym trybem życia, które prowadził na pustyni, pokazał, że jest człowiekiem o wymagających, zgodnych z nakazami Bożymi zasadach. W obronie Bożego Prawa miał odwagę karcić nawet króla, narażając się przez to na jego gniew, na więzienie, a nawet na śmierć. Z powodu swej nieugiętej postawy stał się pierwszym nowotestamentowym męczennikiem, który oddał życie za prawdę, a Prawdą w pełnym sensie tego słowa jest sam Jezus. Ochrzczony chrztem krwi, będzie wraz z innymi zbawionymi królował na wieki, uczestnicząc we władzy samego Baranka Bożego, o którym wydał jedyne w swoim rodzaju świadectwo.

jest