loading

2019.08.31 – Sobota 21 tygodnia zwykłego

Bóg potrzebuje różnych osób do przemiany na lepsze tego świata i z tego powodu udziela im różnorodnych darów, na które wcześniej niczym nie zasłużyli. Nam też już w chwili poczęcia wszczepił jakieś własne talenty, uczynił to jednak nie po to, by sprawić nam osobistą przyjemność, lecz byśmy służyli nimi swym bliźnim. Uznając z pokorą tę prawdę, dziękujemy Bogu za te umiejętności, które w sobie odkrywamy, a zarazem prosimy, by On sam nas pouczył, jak mamy je rozwijać i jak je wykorzystać, aby w chwili sądu usłyszeć od Niego słowa: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!

jest