loading

2019.09.03 – ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO

Kalendarze liturgiczne są wypełnione imionami świętych i błogosławionych, których wspominamy w konkretnym dniu, tak jak dziś św. Grzegorza – papieża i doktora Kościoła czasów już nam odległych. Przyglądamy się ich niezwykłym życiorysom, cechom charakteru, heroizmowi, niezwykłej wierze, a czasem i cudom, które czynili. Czy chodzi tylko o sentymentalne wspomnienie jakiegoś imienia? Ich życie pokazuje nam, jak wiele otrzymaliśmy, jak bardzo wylane zostały na nas łaski wszelkich dóbr. Bóg czeka na naszą współpracę, niezbywalne „tak”, w którym wyrazimy nasze pragnienie pójścia za Nim w taki sposób, w jaki On tego oczekuje. Owocem tej współpracy staje się świętość.

jest