loading

2019.09.06 – Piątek 22 tygodnia zwykłego

Kto zatrzymał się w swoim duchowym wzrastaniu, ten tak naprawdę zaczął się już cofać. Wierze, nadziei i miłości nie można powiedzieć: już wystarczy, udało mi się osiągnąć tak wiele. Nie ograniczajmy postępu wyłącznie do określenia rozwijającego się świata nauki, techniki, bardziej lub mniej potrzebnych gadżetów usprawniających nasze funkcjonowanie. Postęp ma odnieść się przede wszystkim do wartości duchowych, naszego człowieczeństwa, relacji z Panem, życia żywą wiarą. Ma nas nauczyć tego, by w tym, co zwyczajne, ujrzeć oblicze miłosiernego Boga i skutki działania zbawiennej łaski, dzięki której dokonuje się nasze uświęcenie.