loading

2019.09.09 – Poniedziałek 23 tygodnia zwykłego

Wolność to pojęcie, któremu doklejono dziesiątki definicji. Bo przecież czym innym jest dla obywatela państwa totalitarnego, czym innym dla osadzonego w więzieniu, dla człowieka spętanego nałogiem i zupełnie inne znaczenie ma dla kogoś, kto czuje się niewolnikiem grzechu. Dziś Pan w swoim słowie i mocą sakramentów pragnie wzbudzić w nas tęsknotę za prawdziwą wolnością. A ta staje się tym bardziej owocna, im bardziej potrafimy oddać Mu swoje życie. Niech wybrzmi dziś nasze „tak” wbrew wątpliwościom, emocjom, bezradności. Niech wybrzmi nasze „tak” wobec Boga, który kieruje się wyłącznie dobrocią. W Nim jesteśmy prawdziwie wolni.