loading

2019.09.10 – Wtorek 23 tygodnia zwykłego

Pewnie zbyt często słyszymy, że jesteśmy braćmi i siostrami, że mamy jednego Ojca w niebie i w momencie chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi. I chociaż zadomowił się w nas grzech, powraca niewierność i towarzyszy nam poczucie zagubienia, to Bóg nie zmienia swojej decyzji, wciąż jesteśmy Jego dziećmi. Niebezpieczeństwo polega jednak na tym, że do brzmienia niektórych słów przyzwyczajamy się i oswajamy się z nim tak bardzo, że grozi nam obojętność i przestajemy zwracać uwagę na to, co powinno w nas rozpalać ogień żywej wiary i ducha wdzięczności wobec walczącego Boga. Nie walczy On jednak przeciw nam. Bóg walczy o nas. Walczy w nas. Chce stawać się naszą skałą, siłą i życiem. Zostaliśmy przez Niego wybrani.