loading

2019.09.21 – ŚW. MATEUSZA

Przyglądając się uważnie życiu naszego Pana, zauważamy, jak ważne dla Niego były te chwile i godziny, kiedy z dala od ludzkiego wzroku, w miejscu odosobnionym, mógł oddawać się rozmowie z Ojcem. Jezusowa kontemplacja nie przeczy dynamizmowi, jakim została naznaczona Ewangelia. Apostoł to ten, który potrafi trwać przy Panu w ciszy, a przy tym wytrwale głosi prawdę – Jezus jest Prawdą – prawdę kompletną, doskonałą, bez najmniejszego uszczerbku, wierną i niewypaczoną. Taka prawda, dla niektórych niewygodna, jest jak miecz obosieczny albo jak wyrzut sumienia. Uczeń przyjmuje i zachowuje wszystko, co przekazał mu Pan, nawet za tę cenę, którą musiał zapłacić za swą wierność w realizowaniu swojego posłania, św. Mateusz – apostoł, ewangelista, męczennik, święty. Prośmy o łaskę takiej odwagi, jaka jego charakteryzowała.