loading

2019.09.28 – ŚW. WACŁAWA

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, również te, które próbują przenikać rzeczywistość religii czy wyznania, sprawiają, że mogą ulec zdewaluowaniu pojęcia dotąd ostre, czytelne i rozumiane w sposób jednoznaczny. Takim pojęciem, które może stracić głębię swojego znaczenia, jest radykalizm. Stąd stajemy się coraz bardziej podejrzliwi, gdy słyszymy o radykalizmie ewangelicznym. Ale przecież to tę postawę kształtował w sobie św. Wacław i wiele innych wybitnych postaci Kościoła. W radykalizmie ewangelicznym nie ma mowy i zgody na szukanie siebie, promowanie ego, udawadnianie swoich przekonań i idei. Tu mamy do czynienia z całkowitym opowiedzeniem się za nauką Jezusa, za samym Jezusem, któremu pragniemy oddać wszystko i zapłacić najwyższą cenę, nawet własne życie, byleby On był w tym świecie bardziej znany i kochany.