loading

2019.10.01 – ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus rozpoczyna Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Ojciec Święty ustanowił go, aby przezwyciężyć podziały i przeciwieństwa między zwyczajnym duszpasterstwem i misjami, między wyzwaniami dla ewangelizacji na obszarach starożytnego chrześcijaństwa a missio ad gentes wśród kultur wciąż obcych Ewangelii (por. EG 14). W tym kontekście staje przed nami dzisiejsza Święta, patronka dzieła misyjnego Kościoła. Jej postawa przypomina nam o tym, że przez chrzest św. każdy z nas został włączony w Kościół i jego misję – głoszenie zbawienia w Jezusie. Jesteśmy zatem współpracownikami samego Boga. Potrzeba jednak, aby cechowały nas pokora i całkowita ufność św. Teresy, aby Pan mógł działać w nas i przez nas, zgodnie ze swoim pragnieniem, aby zbawić każdego człowieka.