loading

2019.10.04 – ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Bez wątpienia św. Franciszek jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła, a jego życie wciąż inspiruje jego duchowych synów i córki oraz tyle różnorodnych wspólnot i ruchów. Co więcej, jego postawa
i posłannictwo są tak bogate, że praktycznie każdy
może coś dla siebie zaczerpnąć. Jednych fascynuje
jego prostota i ubóstwo, innych przyjaźń ze światem
przyrody. Wszystkich natomiast powinny zawstydzić
jego apostolska radość i gorliwość. W życiu Franciszka
objawia się bowiem to, o czym napisał osiemset lat
później papież Franciszek: „Radość Ewangelii napełnia
serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem.
Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni
od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od
izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi
się i odradza” (EG 1).

jest